In onze werkwijze maken wij onder meer gebruik van oplossingsgerichte coaching. Dit houdt in dat coachinggesprekken efficiént en effectief gevoerd worden. In tegenstelling tot veel reguliere coachingtechnieken is oplossingsgericht coachen kortdurend van aard. Dit betekent dat van tevoren het aantal gesprekken niet vaststaat en dat elke sessie de laatste kan zijn.

Bij oplossingsgericht coachen wordt:

  • niet uit gegaan van problemen maar van kansen en oplossingen.
  • de oplossing/kans is het vertrekpunt en niet het probleem.
  • het is een positieve benadering waarbij wordt gekeken naar zaken die goed gaan. Hierdoor zijn drempels makkelijker te nemen en eventuele struikelblokken makkelijker op te lossen.

Van groot belang is om in het eerste gesprek het doel te bepalen. Naast het doel stellen wij ook de finishlijn vast. Gedurende het proces kunnen deze natuurlijk aangepast worden. Als dat niet gebeurt wordt coachen namelijk een lange termijnkwestie en dat is niet de bedoeling.