Coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit zorgt ervoor dat je met meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld en een effectievere communicatie zekerder en efficiënter op je werk bent. Het resultaat is dat je beter gaat presteren en bewuster bent van eigen je rol. Dit geldt zowel voor jezelf als in teamverband.

Gezien mijn ervaring van de afgelopen jaren als coach blijkt dat een coachingtraject uitgesmeerd over een langere periode meer verandering teweeg brengt voor de deelnemers dan bijvoorbeeld een training persoonlijke effectiviteit van twee dagen met een terugkomdag, waarin je meer kneepjes leert. Juist op het gebied van persoonlijke effectiviteit is het goed via een volgend gesprek steeds weer te checken waar iemand zich ten aanzien van zijn/haar persoonlijke effectiviteit bevindt, hoe het gaat en wat er nodig is om ‘verder’ te komen. Op die manier vindt er een daadwerkelijke verandering plaats.

Resultaat

Na afloop van de coaching persoonlijke effectiviteit zal de coachee:
1. Effectiever zijn op het werk
2. Beter inzicht hebben in eigen kracht en kunnen
3. Bewust zijn van de invloed van zijn/haar communicatie en houding
4. Beter inzicht hebben in persoonlijke groei
5. Beter om kunnen gaan met lastige situaties
6. Hanteren van blokkades en belemmeringen
7. Assertiever optreden
8. Effectiever omgaan met tijd en werkdruk
9. Meer open voor omgeving wat leidt tot beter teamwork