Waar mensen zijn, zijn conflicten. Bij een goede communicatie zorgen confllicten voor verdieping en groei. Als conflicten te ver gaan dan verhardt de communicatie zich, of stopt helemaal.

Conflicten gaan over:

  • verschillen van mening
  • vasthouden om het vasthouden
  • trots
  • belangenverschil
  • wantrouwen

Om een conflict op te lossen moet allereerst de communicatie weer op gang komen. Belangrijk is om te kijken wat de partijen gemeen hebben en wat het gemeenschappelijke doel is.

Het coachingbureau zorgt evoor dat:

  1. de communicatie weer op gang komt
  2. het gemeenschappelijke doel wordt bepaald

De aanpak van het coachingbureau is om eerst met de partijen afzonderlijk aan tafel te gaan zitten. Reden hiervoor is om de oorsprong van het conflict te achterhalen. Er wordt pas met elkaar aan tafel gezeten als er bij beide partijen enig vertrouwen is op een goed resultaat.